Rozdział 14. Bezpieczeństwo

Spis treści
14.1. Streszczenie
14.2. Wprowadzenie
14.3. Zabezpieczanie FreeBSD
14.4. DES, MD5 i Crypt
14.5. Hasła jednorazowe
14.6. TCP Wrappers
14.7. KerberosIV
14.8. Kerberos5
14.9. OpenSSL
14.10. VPN over IPsec
14.11. OpenSSH
14.12. Listy kontroli dostępu systemu plików
14.13. Monitoring Third Party Security Issues
14.14. Komunikaty bezpieczeństwa FreeBSD
14.15. Kontrola procesów
Większość rozdziału napisał na podstawie strony podręcznika systemowego security(7) Matthew Dillon. Tłumaczył Łukasz Bromirski. Przekład uzupełnił Cezary Morga.

14.1. Streszczenie

W rozdziale omówione zostaną podstawy koncepcji bezpieczeństwa systemu FreeBSD, podstawowe dobre zwyczaje oraz niektóre tematy bardziej zaawansowane. Wiele z poruszanych tematów można również zastosować w szerszym aspekcie do bezpieczeństwa systemów w Internecie. Internet przestał być “przyjaznym” miejscem, w którym wszyscy chcą stanowić miłe sąsiedztwo. Ochrona danych, własności intelektualnej, czasu i wielu innych istotnych wartości przez zabezpieczenie systemu przed rękami włamywaczy staje się sprawą zasadniczą.

FreeBSD zapewnia całą gamę narzędzi i mechanizmów zapewniających integralność i bezpieczeństwo naszemu systemowi oraz podłączonej do niego sieci.

Przeczytawszy ten rozdział, poznamy:

Przed przeczytaniem tego rozdziału, powinniśmy:

Dodatkowe zagadnienia bezpieczeństwa omawiane są również w innych częściach niniejszego Podręcznika. Przykładowo, Rozdział 16 omawia Obowiązkową kontrolę dostępu (Mandatory Access Control), podczas gdy Rozdział 28 opisuje zapory ogniowe.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.