4.7. Jak radzić sobie ze źle przygotowanymi portami

Jeśli natknęliśmy się na port, który z jakichś powodów nie działa na naszym komputerze, możemy zrobić kilka następujących rzeczy:

  1. Sprawdzić w bazie danych zgłoszonych problemów czy jest przygotowywana poprawka dla danego portu. Jeśli tak, może uda się nam zastosować tę poprawkę.

  2. Poprosić o pomoc opiekuna danego portu. Adres email opiekuna można znaleźć przeglądająć plik Makefile w katalogu portu bądź wpisująć polecenie make maintainer. Wysyłając wiadomość pamiętajmy o zawarciu informacji o nazwie i wersji portu (najlepiej jest zawrzeć cały wiersz z pliku Makefile zaczynający się od $FreeBSD:), oraz opis błędu i wynik działania programu w momencie zaistnienia błędu.

    Notatka: Niektóre porty nie są przygotowywane przez pojedyncze osoby, ale raczej przez grupy dyskusyjne. Wiele adresów takich grup, choć nie wszystkie, ma postać . Należy mieć również to na uwadze formułując swoje pytania.

    Porty przygotowywane przez w rzeczywistości nie posiadają żadnego konkretnego opiekuna, ani grupy opiekunów. Poprawki i pomoc dla takich portów przygotowują osoby zapisane na tę listę dyskusyjną. Nowi ochotnicy są zawsze mile widziani!

    W przypadku braku odpowiedzi można również przesłać zgłoszenie błędu poprzez send-pr(1) (szczegóły w artykule Writing FreeBSD Problem Reports).

  3. Naprawić błąd samemu! Podręcznik Porter's Handbook (ang.) zawiera szczegółowe informacje o strukturze “Portów”, dzięki czemu można samemu naprawić błąd lub przygotować własny port!

  4. Pobrać pakiet z najbliższego serwera FTP. “Główne” repozytorium pakietów znajduje się na serwerze ftp.FreeBSD.org w katalogu packages. Tym nie mniej warto jest najpierw odszukać lokalny serwer lustrzany. Szanse na to, że gotowe pakiety będą działać poprawnie są większe niż w przypadku kompilowania programów. Pakiety można zainstalować za pomocą programu pkg_add(1).

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.