A.8. AFS Sites

AFS servers for FreeBSD are running at the following sites:

Sweden

The path to the files are: /afs/stacken.kth.se/ftp/pub/FreeBSD/

stacken.kth.se     # Stacken Computer Club, KTH, Sweden
130.237.234.43     #hot.stacken.kth.se
130.237.237.230    #fishburger.stacken.kth.se
130.237.234.3     #milko.stacken.kth.se

Maintainer

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.