Rozdział 26. Poczta elektroniczna

Spis treści
26.1. Streszczenie
26.2. Korzystanie z poczty elektronicznej
26.3. Konfiguracja demona sendmail
26.4. Zmiana agenta przekazywania poczty MTA
26.5. Rozwiązywanie problemów
26.6. Zagadnienia zaawansowane
26.7. SMTP przez UUCP
26.8. Konfiguracja tylko do wysyłania
26.9. Korzystanie z poczty z połączeniami Dialup
26.10. Uwierzytelnianie SMTP
26.11. Agenci poczty użytkownika (MUA)
26.12. Korzystanie z programu fetchmail
26.13. Korzystanie z programu procmaill
Rozdział napisał Bill Lloyd. Przepisał Jim Mock. Tłumaczenie Konrad Możdżeń.

26.1. Streszczenie

“Poczta elektroniczna”, popularnie zwana email-em, jest dzisiaj jedną z najczęściej stosowanych metod komunikacji. Rozdział niniejszy prezentuje podstawy konieczne do uruchomienia systemu poczty na FreeBSD a także opisuje metody wysyłania i odbierania poczty z wykorzystaniem FreeBSD. Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpujące źródło wiedzy w tym temacie oraz że wiele ważnych zagadnień zostało pominiętych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tematu można znaleźć w wielu innych, dobrych książkach (Dodatek B).

Po przeczytaniu niniejszego rozdziału będziemy wiedzieli:

Przed przeczytaniem tego rozdziału powinniśmy:

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.