26.2. Korzystanie z poczty elektronicznej

W wymianie poczty elektronicznej bierze udział pięć podstawowych elementów, są to: klient poczty (oprogramowanie użytkownika), oprogramowanie serwera poczty (ang. server daemon), usługi nazewnicze DNS, zdalna lub lokalna skrzynka pocztowa i oczywiście sam serwer poczty (ang. mailhost).

26.2.1. Oprogramowanie użytkownika

Oprogramowanie użytkownika to klienty poczty działające jako programy linii poleceń (takie jak np. mutt, pine, elm, mail), programy z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) takie jak balsa, xfmail itp., ewentualnie coś bardziej “wyrafinowanego” jak przeglądarka WWW. Programy te mają za zadanie przekazać przesyłki z serwera poczty do lokalnego komputera przez wywołanie jednego z dostępnych demonów serwera albo dostarczając je przez TCP.

26.2.2. Demon serwera poczty

FreeBSD standardowo zawiera sendmail-a ale obsługuje także wiele innych demonów serwera poczty. Są to między innymi:

Demon serwera poczty zazwyczaj ma dwa zadania: jest odpowiedzialny za odbieranie przychodzącej poczty oraz dostarczanie poczty wychodzącej. Nie zajmuje się natomiast pozostałymi kwestiami związanymi z pocztą takimi jak POP lub IMAP służące do odczytywania naszej poczty, a także nie umożliwia połączenia z lokalnymi skrzynkami pocztowymi. Do tego będziemy potrzebowali osobnych demonów.

Ostrzeżenie Starsze wersje sendmaila zawierają poważne luki bezpieczeństwa umożliwiające atakującemu dostęp lokalny i/lub zdalny do naszych komputerów. Należy zawsze upewnić się że używamy aktualnych wersji oprogramowania w celu uniknięcia podobnych problemów. Innym wyjściem jest instalacja alternatywnych MTA z Kolekcji portów FreeBSD.

26.2.3. Poczta elektroniczna i DNS

System nazw domen (ang. Domain Name System - DNS) i demon named odgrywają bardzo ważną rolę w procesie doręczania poczty elektronicznej. Aby dostarczyć pocztę nadaną przez nas do odbiorcy, demon serwera poczty musi odszukać w systemie DNS adres hosta odpowiedzialnego za odbieranie poczty przeznaczonej dla domeny adresata przesyłki. Ten sam proces zachodzi gdy poczta jest wysyłana z odległego serwera do naszej skrzynki.

DNS DNS odpowiedzilany jest za odwzworowanie nazw hostów na adres IP, jak również za przechowywanie informacji specyficznych dla systemu dostarczania poczty nazywanych rekordami MX. Rekord MX (ang. Mail eXchanger) precyzuje który host (lub grupa hostów) odbiera pocztę dla poszczególnych domen. Jeżeli nasza domena nie zawiera rekordu MX w systemie DNS przesyłki będą dostarczane bezpośrednio do naszego hosta, pod warunkiem że nasz host posiada w systemie DNS rekord A odzwierciedlający nazwę naszego hosta na odpowiadający jej numer IP.

Możemy sprawdzić rekord MX dla dowolnej domeny używając polecenie host(1) tak jak to pokazano na poniższym przykładzie:

% host -t mx FreeBSD.org
FreeBSD.org mail is handled (pri=10) by mx1.FreeBSD.org

26.2.4. Odbieranie poczty

Odbieraniem poczty dla naszej domeny zajmuje się serwer poczty. Serwer ten gromadzi całą pocztę wysłaną do naszej domeny i przechowuje ją w skrzynkach pocztowych mbox (domyślny format przechowywania poczty) lub w formacie Maildir w zależności od konfiguracji serwera. Kiedy poczta zostanie zapisana, może być odczytana lokalnie za pomocą takich programów jak mail(1), mutt itp. lub odebrana zdalnie z wykorzystaniem protokołów POP lub IMAP. Oznacza to zatem, że jeżeli chcemy odczytywać pocztę tylko lokalnie to nie musimy instalować serwerów POP ani IMAP.

26.2.4.1. Dostęp zdalny do skrzynek pocztowych z wykorzystaniem POP i IMAP

W celu uzyskania dostępu do skrzynek pocztowych zdalnie, musimy mieć dostęp do serwera POP lub IMAP. Protokoły te umożliwiają użytkownikom swobodne łączenie do ich skrzynek z odległych miejsc. Chociaż obydwa protokoły - POP oraz IMAP - udostępniają zdalny dostęp do skrzynek pocztowych, IMAP oferuje wiele dodatkowych korzyści a są to m.in.:

 • możliwość zarówno pobierania jak i przechowywania wiadomości na serwerze.

 • obsługę współbieżnych aktualizacji.

 • IMAP jest bardzo efektywny gdy wykorzystywane są wolne połączenia, ponieważ pozwala użytkownikom pobrać strukturę wiadomości bez pobierania ich w całości. IMAP może również wykonać takie zadania jak wyszukiwanie na serwerze w celu zminimalizowania ilości przesyłanych danych między klientem i serwerem.

Instalacja serwera POP lub IMAP wymaga realizaji następujących kroków:

 1. Należy wybrać taki serwer IMAP lub POP, który najlepiej spełnia nasze wymogi. Poniższe serwery POP i IMAP są najbardziej popularne oraz posiadają dobrą dokumentację wraz z przykładami:

  • qpopper;

  • teapop;

  • imap-uw;

  • courier-imap;

 2. Instalujemy wybrany serwer POP/IMAP korzystając z kolekcji portów.

 3. Jeżeli to konieczne modyfikujemy plik konfiguracyjny demona inetd - /etc/inetd.conf aby umożliwić mu uruchomienie zainstalowanego serwera POP/IMAP.

Ostrzeżenie Należy mieć na względzie że zarówno POP jak i IMAP przesyłają informacje zawierające nazwę użytkownika oraz hasło (dane uwierzytelniające) otwartym tekstem. Oznacza to, że jeżeli chcemy zabezpieczyć transmisję informacji z wykorzystaniem tych protokołów powinniśmy rozważyć tunelowanie sesji z wykorzystaniem ssh(1). Tunelowanie sesji opisuje Sekcja 14.11.8.

26.2.4.2. Dostęp lokalny do skrzynek pocztowych

Lokalny dostęp do skrzynek pocztowych jest możliwy dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu programów klienckich (MUA) poczty na serwerze na którym znajduje się skrzynka pocztowa. Przykładowymi programami tego typu są mutt oraz mail(1).

26.2.5. Serwer poczty (ang. Mail Host)

Serwer poczty to komputer odpowiedzialny za wysyłanie i odbieranie poczty dla naszego hosta oraz (zazwyczaj) naszej sieci.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.