26.13. Korzystanie z programu procmaill

Napisał Marc Silver.

Program procmail jest bardzo wydajną aplikacją używaną do filtrowania poczty przychodzącej. Umożliwia on użytkownikom definiowanie “zasad” przyporządkowywanych do przychodzących wiadomości i wykonywania na nich określonych operacji lub przesłania do alternatywnych skrzynek pocztowych oraz/lub adresów poczty. Dostępny jest w kolecji portów (mail/procmail ). Po instalacji można go w łatwy sposób zintegrować z naszym MTA (dokładne informacje o tej integracji można znaleźć w dokumentacji używanego przez nas agenta dostarczania poczty - MTA). Dodatkowo procmail może być uruchamiany przez dodanie poniższej linii do pliku .forward w katalogu domowych użytkownika:

"|exec /usr/local/bin/procmail || exit 75"

Poniższa część tej sekcji prezentuje klika przykładowych zasad wraz z krótkim opisem działania każdej z nich. Zasady te powinny znajdować się w katalogu domowym użytkownika w pliku .procmailrc.

Większość z tych zasad można również znaleźć na stronie man procmailex(5).

Prześlij wszystkie wiadomości z adresu na zewnętrzny adres :

:0
* ^From.*user@example.com
! goodmail@example2.com

Prześlij wszystkie wiadomości mniejsze niż 1000 bajtów na zewnętrzny adres :

:0
* < 1000
! goodmail@example2.com

Wyślij wszystkie wiadomości wysłane na adres do skrzynki pocztowej o nazwie alternate:

:0
* ^TOalternate@example.com
alternate

Wyślij wszystkie wiadomości z tematem “Spam” do /dev/null:

:0
^Subject:.*Spam
/dev/null

Użyteczna recepta rozdzielająca przychodzące wiadomości list dyskusyjnych FreeBSD.org i umieszczająca je w ich własnych skrzynkach pocztowych:

:0
* ^Sender:.owner-freebsd-\/[^@]+@FreeBSD.ORG
{
    LISTNAME=${MATCH}
    :0
    * LISTNAME??^\/[^@]+
    FreeBSD-${MATCH}
}

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.