26.12. Korzystanie z programu fetchmail

Napisał Marc Silver.

fetchmail jest bardzo rozbudowanym klientem IMAP oraz POP umożliwiającym automatyczne pobieranie wiadomości z odległych serwerów IMAP / POP oraz zapisywanie ich w lokalnych skrzynkach pocztowych, umożliwiając w ten sposób łatwiejszy do nich dostęp. fetchmail najłatwiej zainstalować korzystając z portu mail/fetchmail. Udostępnia on wiele funkcji, m.in.:

Prezentacja wszystkich możliwości programu fetchmail jest poza zakresem tego dokumentu, niemniej jednak przedstawione zostanie kilka jego podstawowych funkcji. W celu poprawnego uruchomienia programu fetchmail koniecznym jest utworzenie pliku konfiguracyjnego .fetchmailrc. Plik ten zawiera zarówno informacje serwera jak i dane uwierzytelniające dlatego zaleca się, aby możliwość czytania tego pliku miał tylko jego właściciel. Można to ustawić korzystając z polecenia:

% chmod 600 .fetchmailrc

Poniższy przykład pliku konfiguracyjnego .fetchmailrc zawiera dane konieczne do pobrania wiadomości pojedynczego użytkownika z wykorzystaniem protokołu POP. Konfiguruje on program fetchmail do połączenia się z serwerem example.com na konto użytkownika joesoap z hasłem XXX. Przykład ten dodatkowo zakłada, że użytkownik joesoap jest również użytkownikiem w systemie lokalnym.

poll example.com protocol pop3 username "joesoap" password "XXX"

Następny przykład łączy się z kilkoma serwerami POP i IMAP oraz przekierowuje odebraną pocztę do różnych użytkowników lokalnych tam gdzie to określono:

poll example.com proto pop3:
user "joesoap", with password "XXX", is "jsoap" here;
user "andrea", with password "XXXX";
poll example2.net proto imap:
user "john", with password "XXXXX", is "myth" here;

Program fetchmail może działać również w trybie demona. Należy w tym celu w momencie uruchamiania, podać parametr -d wraz z odstępem czasowym (w sekundach) z jakim fetchmail będzie się łączył z serwerami określonymi w pliku .fetchmailrc. Poniższy przykład wymusza odpytywanie serwerów co każde 600 sekund:

% fetchmail -d 600

Więcej informacji dotyczących fetchmaila jest dostępnych pod adresem http://fetchmail.berlios.de/.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.