Rozdział 2. Instalacja FreeBSD

Spis treści
2.1. Streszczenie
2.2. Czynności wstępne
2.3. Rozpoczęcie instalacji
2.4. Wprowadzenie do sysinstall
2.5. Przydział miejsca na dysku
2.6. Wybór składników instalacji
2.7. Wybór nośnika instalacji
2.8. Przystąpienie do instalacji
2.9. Po instalacji
2.10. Obsługiwany sprzęt
2.11. Rozwiązywanie problemów
2.12. Instalacja zaawansowana
2.13. Przygotowanie własnego nośnika instalacji
Rozdział przebudował i częściowo napisał od nowa Jim Mock. Omówienie sysinstall, zrzuty ekranów i inne fragmenty przygotował Randy Pratt. Tłumaczył Michał Wojciechowski.

2.1. Streszczenie

Wraz z FreeBSD rozpowszechniany jest prosty w użyciu program instalacyjny, działający w trybie tekstowym, o nazwie sysinstall. Jest on domyślnym programem instalacyjnym FreeBSD, jednakże dystrybutorzy systemu mogą zastąpić go własnym odpowiednikiem. W niniejszym rozdziale zawarto opis instalacji FreeBSD przy pomocy sysinstall.

Po przeczytaniu rozdziału będziemy wiedzieć:

Przed przeczytaniem rozdziału powinniśmy:

Notatka: Opis instalacji dotyczy generalnie komputerów opartych na architekturze i386™ (“zgodny z PC”). W stosownych przypadkach podawane będą informacje odnoszące się do innych platform (na przykład Alpha). Pomimo starań o utrzymanie niniejszego opisu aktualnym, możliwe jest zaistnienie drobnych różnic pomiędzy instalatorem a zawartością tego rozdziału. Zaleca się, aby traktować niniejszy teksty jako ogólny przewodnik, niż raczej dosłowny podręcznik instalacji.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.