2.12. Instalacja zaawansowana

Napisał Valentino Vaschetto.

W tej części omówiona została instalacja FreeBSD w sytuacjach wyjątkowych.

2.12.1. Instalacja FreeBSD na komputerze bez monitora lub klawiatury

Ten rodzaj instalacji zwany jest “instalacją bez głowy”, ponieważ komputer, na którym FreeBSD będzie instalowane nie ma podłączonego monitora, lub nawet nie ma wyjścia VGA. Jak to możliwe? Dzięki konsoli szeregowej. W roli konsoli szeregowej używa się zwykle innego komputera, który pełni rolę ekranu i klawiatury dla pozbawionego tych urządzeń komputera. By zainstalować system tą metodą, musimy przygotować dyskietki instalacyjne zgodnie z opisem w Sekcja 2.2.7.

By zmodyfikować dyskietki do pracy z konsolą szeregową należy wykonać następujące kroki:

 1. Włączenie konsoli szeregowej na dyskietce startowej

  Jeśli spróbowalibyśmy uruchomić komputer korzystając z utworzonych właśnie dyskietek startowych, zostałaby uruchomiona zwykła instalacja FreeBSD. My jednak chcemy, by podczas instalacji używana była konsola szeregowa. By to skonfigurować, montujemy dyskietkę kern.flp we FreeBSD przy użyciu polecenia mount(8).

  # mount /dev/fd0 /mnt
  

  Po zamontowaniu dyskietki, wchodzimy do katalogu /mnt:

  # cd /mnt
  

  Teraz włączymy na dyskietce konsolę szeregową. Musimy stworzyć plik boot.config zawierający wiersz /boot/loader -h. Jego zadaniem jest po prostu nakazanie programowi ładującemu system, by używał konsoli szeregowej.

  # echo "/boot/loader -h" > boot.config
  

  Po prawidłowym skonfigurowaniu dyskietki odmontowujemy ją poleceniem umount(8):

  # cd /
  # umount /mnt
  

  Możemy wyjąć dyskietkę ze stacji dyskietek.

 2. Podłączenie kabla null-modem

  Dwa komputery łączymy kablem null-modem. Po prostu podłączamy kabel do portów szeregowych w jednym i drugim komputerze. Zwykły kabel szeregowy nie nadaje się do tego celu, potrzebny jest kabel null-modem, ponieważ jego przewody są odpowiednio skrzyżowane.

 3. Uruchomienie instalacji

  Możemy już uruchomić instalację. Do stacji dyskietek “bezgłowego” komputera, na którym ma być zainstalowane FreeBSD, wkładamy dyskietkę kern.flp i włączamy komputer.

 4. Połączenie z “bezgłowym” komputerem

  Z komputerem łączymy się korzystając z cu(1):

  # cu -l /dev/cuaa0
  

Gotowe! Powinniśmy być w stanie kontrolować “bezgłowy” komputer poprzez sesję cu. Zostaniemy poproszeni o włożenie dyskietki mfsroot.flp, nastepnie o wybranie typu terminala. Wybieramy kolorową konsolę FreeBSD (FreeBSD color console) i kontynuujemy instalację.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.