19.2. GEOM Introduction

GEOM permits access and control to classes -- Master Boot Records, BSD labels, etc -- through the use of providers, or the special files in /dev. Supporting various software RAID configurations, GEOM will transparently provide access to the operating system and operating system utilities.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.