14.12. Listy kontroli dostępu systemu plików

Napisał Tom Rhodes.

W połączeniu z rozszerzeniami do samego systemu plików jak np. migawki, FreeBSD 5.0 i kolejne wersje zawierają mechanizm bezpieczeństwa nazwany listami kontroli dostępu do systemu plików (ang. File System Access Control Lists, ACLs).

Listy kontroli dostępu rozszerzają standardowy model uprawnień w systemie plików systemów UNIX®, w sposób zgodny ze standardem POSIX®.1e. Rozszerzenie to umożliwia administratorowi skorzystanie z zalet bardziej wyrafinowanego modelu bezpieczeństwa.

Aby listy ACL działały, należy skonfigurować jądro z obsługą systemu plików UFS:

options UFS_ACL

Jeśli jądro nie ma tej opcji, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy podczas montowania systemu plików z ustawionymi listami ACL. Opcja ta została dodana przy kompilacji jądra GENERIC. Listy ACL opierają się o uaktywnioną obsługę rozszerzonych atrybutów w danym systemie plików. Rozszerzone atrybuty wspierane są standardowo w systemie plików następnej generacji - UFS2.

Notatka: Użycie rozszerzonych atrybutów w systemie plików UFS1 prowadzi do zwiększenia ilości pracy administratora i niższej wydajności systemu plików jako takiego. System plików UFS2 nie posiada tych problemów i jest zalecany przy korzystaniu z list kontroli dostępu.

ACLs are enabled by the mount-time administrative flag, acls, which may be added to /etc/fstab. The mount-time flag can also be automatically set in a persistent manner using tunefs(8) to modify a superblock ACLs flag in the file system header. In general, it is preferred to use the superblock flag for several reasons:

Notatka: We may change the ACLs behavior to allow the flag to be enabled without a complete fresh mount(8), but we consider it desirable to discourage accidental mounting without ACLs enabled, because you can shoot your feet quite nastily if you enable ACLs, then disable them, then re-enable them without flushing the extended attributes. In general, once you have enabled ACLs on a file system, they should not be disabled, as the resulting file protections may not be compatible with those intended by the users of the system, and re-enabling ACLs may re-attach the previous ACLs to files that have since had their permissions changed, resulting in other unpredictable behavior.

File systems with ACLs enabled will show a + (plus) sign in their permission settings when viewed. For example:

drwx------ 2 robert robert 512 Dec 27 11:54 private
drwxrwx---+ 2 robert robert 512 Dec 23 10:57 directory1
drwxrwx---+ 2 robert robert 512 Dec 22 10:20 directory2
drwxrwx---+ 2 robert robert 512 Dec 27 11:57 directory3
drwxr-xr-x 2 robert robert 512 Nov 10 11:54 public_html

Here we see that the directory1, directory2, and directory3 directories are all taking advantage of ACLs. The public_html directory is not.

14.12.1. Making Use of ACLs

The file system ACLs can be viewed by the getfacl(1) utility. For instance, to view the ACL settings on the test file, one would use the command:

% getfacl test
  #file:test
  #owner:1001
  #group:1001
  user::rw-
  group::r--
  other::r--

To change the ACL settings on this file, invoke the setfacl(1) utility. Observe:

% setfacl -k test

The -k flag will remove all of the currently defined ACLs from a file or file system. The more preferable method would be to use -b as it leaves the basic fields required for ACLs to work.

% setfacl -m u:trhodes:rwx,group:web:r--,o::--- test

In the aforementioned command, the -m option was used to modify the default ACL entries. Since there were no pre-defined entries, as they were removed by the previous command, this will restore the default options and assign the options listed. Take care to notice that if you add a user or group which does not exist on the system, an “Invalid argument” error will be printed to stdout.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.