3.4. Struktura katalogów

Poznanie hierarchii katalogów FreeBSD jest podstawą ogólnego zrozumienia działania systemu. Najważniejszym zagadnieniem jest koncepcja katalogu głównego, “/”. Jest on montowany jako pierwszy podczas uruchamiania systemu i zawiera podstawowe pliki niezbędne do przygotowania systemu do pracy w trybie wieloużytkownikowym. Ponadto w katalogu głównym znajdują się punkty montowania innych systemów plików, które możemy montować.

Punktem montowania nazywany jest katalog, poprzez który inny system plików może być dołączony do głównego systemu plików. Sekcja 3.5 zawiera więcej informacji. Przykładem typowego punktu montowania może być /usr, /var, /tmp, /mnt oraz /cdrom. Najczęściej każdemu z takich katalogów odpowiada wpis w pliku /etc/fstab. Plik ten zawiera tabelę systemów plików i ich punktów montowania, z której korzysta system. Większość systemów plików wymienionych w /etc/fstab jest montowana automatycznie przez skrypt rc(8) podczas uruchamiania systemu, wyjątkiem są te wpisy, które mają opcję noauto. Sekcja 3.6.1 zawiera więcej informacji.

Pełny opis struktury systemu plików znajduje się w dokumentacji systemowej hier(7). Tu ograniczymy się do pobieżnego zapoznania się z najważniejszymi katalogami.

Katalog Opis
/ Główny katalog systemu plików.
/bin/ Programy użytkowe wykorzystywane zarówno w trybie jednego użytkownika, jak i w trybie wielu użytkowników.
/boot/ Programy i pliki konfiguracyjne używane podczas uruchamiania systemu.
/boot/defaults/ Pliki z domyślną konfiguracją uruchamiania systemu; patrz loader.conf(5).
/dev/ Pliki urządzeń; patrz intro(4).
/etc/ Pliki i skrypty konfiguracyjne.
/etc/defaults/ Pliki z domyślną konfiguracją systemu; patrz rc(8).
/etc/mail/ Pliki konfiguracyjne dla serwerów poczty, na przykład sendmail(8).
/etc/namedb/ Pliki konfiguracyjne programu named; patrz named(8).
/etc/periodic/ Skrypty uruchamiane raz dziennie, raz na tydzień i raz na miesiąc za pośrednictwem cron(8); patrz periodic(8).
/etc/ppp/ Pliki konfiguracyjne ppp; patrz ppp(8).
/mnt/ Pusty katalog, najczęściej wykorzystywany przez administratorów jako tymczasowy punkt montowania..
/proc/ System plików procesów, patrz procfs(5), mount_procfs(8).
/rescue/ Katalog zawierający programy przydatne w przypadku awarii; patrz rescue(8).
/root/ Katalog domowy użytkownika root.
/sbin/ Programy i narzędzia administracyjne wykorzystywane zarówno w trybie jednego użytkownika, jak i w trybie wielu użytkowników.
/stand/ Programy używane w samodzielnym środowisku.
/tmp/ Pliki tymczasowe. Zawartość katalogu /tmp NIE JEST zachowywana przy ponownym uruchamianiu systemu. Również pamięciowy system plików jest często montowany w katalogu /tmp. Proces ten może zostać zautomatyzowany wykorzystując zmienne rc.conf(5) związane z tmpmfs (bądź za pomocą wpisu w /etc/fstab; patrz mdmfs(8)).
/usr/ Większość programów i aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników.
/usr/bin/ Najczęściej używane programy, narzędzia programistyczne, aplikacje.
/usr/include/ Pliki nagłówkowe C.
/usr/lib/ Biblioteki.
/usr/libdata/ Pliki danych różnych programów użytkowych.
/usr/libexec/ Demony i programy systemowe (uruchamiane przez inne programy).
/usr/local/ Lokalne programy, biblioteki, itp. Ponadto jest to domyślny katalog dla instalowanych portów. Ogólna struktura katalogów wewnątrz /usr/local powinna odpowiadać strukturze /usr opisanej w dokumentacji hier(7). Wyjątkiem jest katalog man, umieszczony bezpośrednio w /usr/local, a nie w /usr/local/share, oraz dokumentacja portów, znajdująca się w share/doc/port.
/usr/obj/ Pliki zależne od architektury komputera, tworzone w procesie budowania drzewa /usr/src.
/usr/ports Kolekcja portów FreeBSD (opcjonalna).
/usr/sbin/ Demony i programy systemowe (dostępne dla użytkowników).
/usr/share/ Pliki niezależne od architektury systemu.
/usr/src/ Pliki źródłowe BSD, lokalne pliki źródłowe.
/usr/X11R6/ Pliki wykonywalne, biblioteki, i inne pliki dystrybucji X11R6 (opcjonalnie).
/var/ Rozmaite pliki dzienników systemowych, pliki tymczasowe, pliki kolejek. Również pamięciowy system plików jest często montowany w tym katalogu. Proces ten może zostać zautomatyzowany wykorzystując zmienne rc.conf(5) związane z varmfs (bądź za pomocą wpisu w /etc/fstab; patrz mdmfs(8)).
/var/log/ Pliki dzienników systemowych.
/var/mail/ Skrzynki pocztowe użytkowników.
/var/spool/ Katalogi kolejek systemu drukowania i poczty.
/var/tmp/ Pliki tymczasowe nie usuwane przy ponownym uruchamianiu systemu.
/var/yp Mapy usługi NIS.


Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.