3.13. Więcej informacji

3.13.1. Dokumentacja systemowa

Najdokładniejszą dokumentacją we FreeBSD jest dokumentacja systemowa. Dla prawie każdego dostępnego w systemie programu przygotowana jest krótka instrukcja obsługi, omawiająca podstawy jego działania i rozmaite opcje. Dokumentację możemy przeglądać przy pomocy polecenia man. Korzystanie z tego polecenia jest bardzo proste:

% man polecenie

polecenie jest nazwą polecenia, o którym chcemy uzyskać informacje. Na przykład, aby dowiedzieć się czegoś na temat polecenia ls wpisujemy:

% man ls

Dokumentacja systemowa podzielona jest na ponumerowane części:

  1. Polecenia dostępne dla użytkowników.

  2. Funkcje systemowe i kody błędów.

  3. Funkcje z bibliotek języka C.

  4. Sterowniki urządzeń.

  5. Formaty plików.

  6. Gry i inne rozrywki.

  7. Różne informacje.

  8. Polecenia służące do zarządzania systemem.

  9. Informacje dla programistów jądra.

Niekiedy takie samo zagadnienie może pojawić się w kilku częściach dokumentacji. Na przykład istnieje polecenie chmod, oraz funkcja systemowa chmod(). W taki wypadku możemy wybrać interesującą nas część dokumentacji, podając jej numer jako parametr polecenia man:

% man 1 chmod

W efekcie pokazana zostanie dokumentacja polecenia chmod. Zgodnie z przyjętą konwencją, numer odpowiedniej części dokumentacji podawany jest w nawiasach, tak więc chmod(1) odpowiada poleceniu chmod, natomiast chmod(2) odpowiada funkcji systemowej.

W opisany powyżej sposób możemy dowiedzieć się, jak korzystać z danego polecenia, jeśli znamy jego nazwę. Co zrobić, jeśli nie możemy sobie przypomnieć nazwy polecenia? Otóż, man potrafi również wyszukiwać wybranych słów kluczowych w opisach poleceń, służy do tego opcja -k:

% man -k mail

Wpisanie takiego polecenia spowoduje wyświetlenie listy poleceń, których opisy zawierają słowo kluczowe “mail”. Takie działanie jest równoważne skorzystaniu z polecenia apropos.

Jeśli więc, przeglądając zawartość katalogu /usr/bin, zastanawiamy się, do czego właściwie służą znajdujące się tam polecenia, możemy wpisać:

% cd /usr/bin
% man -f *

lub

% cd /usr/bin
% whatis *

W obu przypadkach efekt będzie taki sam.

3.13.2. Pliki GNU Info

Do FreeBSD dołączonych jest wiele programów i narzędzi stworzonych przez Free Software Foundation (FSF). Prócz dokumentacji systemowej, do tych programów dołączone są bardziej rozbudowane dokumenty hipertekstowe, zwane plikami info. Można je przeglądać poleceniem info, lub trybem info emacsa, o ile emacs został zainstalowany.

By skorzystać z polecenia info(1), wpisujemy:

% info

Krótkie wprowadzenie pojawia się po wpisaniu h. Spis poleceń jest dostępny po wpisaniu ?.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.