Podręcznik FreeBSD

Projekt Dokumentacji FreeBSD

Witamy w świecie FreeBSD! Zadaniem niniejszego podręcznika jest opisanie procesu instalacji i czynności związanych z codziennym użytkowaniem systemu FreeBSD w wersji 5.5-RELEASE oraz 6.2-RELEASE. Prace nad tym podręcznikiem trwają cały czas. Stanowi on dzieło wielu osób z całego świata. Tym nie mniej mamy świadomość, iż wiele rozdziałów wciąż nie zostało napisanych, a niektóre spośród istniejących wymagają aktualizacji. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju projektu wyślij email na adres listy dyskusyjnej projektu dokumentacji FreeBSD. Najnowsza wersja anglojęzyczna niniejszego dokumentu jest zawsze dostępna na stronie domowej FreeBSD (wersje wcześniejsze dostępne są pod adresem http://docs.FreeBSD.org/doc/). Podręcznik dostępny jest również w innych formatach dokumentów oraz w postaci skompresowanej z serwera FTP Projektu FreeBSD bądź jednego z wielu serwerów lustrzanych. Dla osób zainteresowanych, drukowaną wersję podręcznika (język ang.) można nabyć wprost z witryny FreeBSD Mall. Dostępne jest również przeszukiwanie podręcznika.


Spis treści
Przedmowa
I. Pierwsze kroki
1. Wprowadzenie
1.1. Streszczenie
1.2. Witamy w świecie FreeBSD!
1.3. O Projekcie FreeBSD
2. Instalacja FreeBSD
2.1. Streszczenie
2.2. Czynności wstępne
2.3. Rozpoczęcie instalacji
2.4. Wprowadzenie do sysinstall
2.5. Przydział miejsca na dysku
2.6. Wybór składników instalacji
2.7. Wybór nośnika instalacji
2.8. Przystąpienie do instalacji
2.9. Po instalacji
2.10. Obsługiwany sprzęt
2.11. Rozwiązywanie problemów
2.12. Instalacja zaawansowana
2.13. Przygotowanie własnego nośnika instalacji
3. Podstawy Uniksa
3.1. Streszczenie
3.2. Konsole wirtualne i terminale
3.3. Prawa dostępu
3.4. Struktura katalogów
3.5. Organizacja dysku
3.6. Montowanie i odmontowywanie systemów plików
3.7. Procesy
3.8. Demony, sygnały i unicestwianie procesów
3.9. Powłoki
3.10. Edytory tekstu
3.11. Urządzenia i pliki urządzeń
3.12. Formaty binarne
3.13. Więcej informacji
4. Instalacja programów: pakiety i porty
4.1. Streszczenie
4.2. Omówienie instalacji oprogramowania
4.3. Odnalezienie programu dla siebie
4.4. Korzystanie z systemu pakietów
4.5. Korzystanie z kolekcji portów
4.6. Czynności po-instalacyjne
4.7. Jak radzić sobie ze źle przygotowanymi portami
5. System okien X
5.1. Streszczenie
5.2. Zrozumieć X
5.3. Instalacja X11
5.4. Konfiguracja X11
5.5. Korzystanie z czcionek w X11
5.6. Menedżer pulpitów X
5.7. Środowiska graficzne
II. Codzienne czynności
6. Aplikacje biurowe
6.1. Streszczenie
6.2. Przeglądarki internetowe
6.3. Programy codziennego użytku
6.4. Przeglądarki dokumentów
6.5. Finanse
6.6. Podsumowanie
7. Multimedia
7.1. Streczenie
7.2. Ustawianie karty muzycznej
7.3. Dzwięk MP3
7.4. Odtwarzanie wideo
7.5. Ustawianie karty TV
7.6. Skanery obrazów
8. Konfiguracja jądra FreeBSD
8.1. Streszczenie
8.2. Po co budować indywidualne jądro?
8.3. Budowanie i instalowanie indywidualnego jądra
8.4. Plik konfiguracyjny
8.5. Jeśli pojawią się kłopoty
9. Printing
9.1. Synopsis
9.2. Introduction
9.3. Basic Setup
9.4. Advanced Printer Setup
9.5. Using Printers
9.6. Alternatives to the Standard Spooler
9.7. Troubleshooting
10. Linux Binary Compatibility
10.1. Synopsis
10.2. Installation
10.3. Installing Mathematica®
10.4. Installing Maple
10.5. Installing MATLAB®
10.6. Installing Oracle®
10.7. Installing SAP® R/3®
10.8. Advanced Topics
III. Administracja systemem
11. Configuration and Tuning
11.1. Synopsis
11.2. Initial Configuration
11.3. Core Configuration
11.4. Application Configuration
11.5. Starting Services
11.6. Configuring the cron Utility
11.7. Using rc under FreeBSD
11.8. Setting Up Network Interface Cards
11.9. Virtual Hosts
11.10. Configuration Files
11.11. Tuning with sysctl
11.12. Tuning Disks
11.13. Tuning Kernel Limits
11.14. Adding Swap Space
11.15. Power and Resource Management
11.16. Using and Debugging FreeBSD ACPI
12. The FreeBSD Booting Process
12.1. Synopsis
12.2. The Booting Problem
12.3. The Boot Manager and Boot Stages
12.4. Kernel Interaction During Boot
12.5. Device Hints
12.6. Init: Process Control Initialization
12.7. Shutdown Sequence
13. Użytkownicy i podstawy zarządzania kontami
13.1. Streszczenie
13.2. Wprowadzenie
13.3. Konto superużytkownika
13.4. Konta systemowe
13.5. Konta użytkowników
13.6. Modyfikacja ustawień kont
13.7. Ograniczanie użytkowników
13.8. Grupy
14. Bezpieczeństwo
14.1. Streszczenie
14.2. Wprowadzenie
14.3. Zabezpieczanie FreeBSD
14.4. DES, MD5 i Crypt
14.5. Hasła jednorazowe
14.6. TCP Wrappers
14.7. KerberosIV
14.8. Kerberos5
14.9. OpenSSL
14.10. VPN over IPsec
14.11. OpenSSH
14.12. Listy kontroli dostępu systemu plików
14.13. Monitoring Third Party Security Issues
14.14. Komunikaty bezpieczeństwa FreeBSD
14.15. Kontrola procesów
15. Jails
15.1. Synopsis
15.2. Terms Related to Jails
15.3. Introduction
15.4. Creating and Controlling Jails
15.5. Fine Tuning and Administration
16. Mandatory Access Control
16.1. Synopsis
16.2. Key Terms in this Chapter
16.3. Explanation of MAC
16.4. Understanding MAC Labels
16.5. Planning the Security Configuration
16.6. Module Configuration
16.7. The MAC bsdextended Module
16.8. The MAC ifoff Module
16.9. The MAC portacl Module
16.10. The MAC partition Module
16.11. The MAC Multi-Level Security Module
16.12. The MAC Biba Module
16.13. The MAC LOMAC Module
16.14. Nagios in a MAC Jail
16.15. User Lock Down
16.16. Troubleshooting the MAC Framework
17. Security Event Auditing
17.1. Synopsis
17.2. Key Terms in this Chapter
17.3. Installing Audit Support
17.4. Audit Configuration
17.5. Administering the Audit Subsystem
18. Storage
18.1. Synopsis
18.2. Device Names
18.3. Adding Disks
18.4. RAID
18.5. USB Storage Devices
18.6. Creating and Using Optical Media (CDs)
18.7. Creating and Using Optical Media (DVDs)
18.8. Creating and Using Floppy Disks
18.9. Creating and Using Data Tapes
18.10. Backups to Floppies
18.11. Backup Strategies
18.12. Backup Basics
18.13. Network, Memory, and File-Backed File Systems
18.14. File System Snapshots
18.15. File System Quotas
18.16. Encrypting Disk Partitions
18.17. Encrypting Swap Space
19. GEOM: Modular Disk Transformation Framework
19.1. Synopsis
19.2. GEOM Introduction
19.3. RAID0 - Striping
19.4. RAID1 - Mirroring
19.5. GEOM Gate Network Devices
19.6. Labeling Disk Devices
20. The Vinum Volume Manager
20.1. Synopsis
20.2. Disks Are Too Small
20.3. Access Bottlenecks
20.4. Data Integrity
20.5. Vinum Objects
20.6. Some Examples
20.7. Object Naming
20.8. Configuring Vinum
20.9. Using Vinum for the Root Filesystem
21. Virtualization
21.1. Synopsis
21.2. FreeBSD as a Guest OS
21.3. FreeBSD as a Host OS
22. Localization - I18N/L10N Usage and Setup
22.1. Synopsis
22.2. The Basics
22.3. Using Localization
22.4. Compiling I18N Programs
22.5. Localizing FreeBSD to Specific Languages
23. Najnowsze rozwiązania
23.1. Streszczenie
23.2. FreeBSD-CURRENT kontra FreeBSD-STABLE
23.3. Synchronizacja źródeł
23.4. Przebudowa “świata”
23.5. Śledzenie zmian dla wielu komputerów
IV. Komunikacja sieciowa
24. Serial Communications
24.1. Synopsis
24.2. Introduction
24.3. Terminals
24.4. Dial-in Service
24.5. Dial-out Service
24.6. Setting Up the Serial Console
25. PPP and SLIP
25.1. Synopsis
25.2. Using User PPP
25.3. Using Kernel PPP
25.4. Troubleshooting PPP Connections
25.5. Using PPP over Ethernet (PPPoE)
25.6. Using PPP over ATM (PPPoA)
25.7. Using SLIP
26. Poczta elektroniczna
26.1. Streszczenie
26.2. Korzystanie z poczty elektronicznej
26.3. Konfiguracja demona sendmail
26.4. Zmiana agenta przekazywania poczty MTA
26.5. Rozwiązywanie problemów
26.6. Zagadnienia zaawansowane
26.7. SMTP przez UUCP
26.8. Konfiguracja tylko do wysyłania
26.9. Korzystanie z poczty z połączeniami Dialup
26.10. Uwierzytelnianie SMTP
26.11. Agenci poczty użytkownika (MUA)
26.12. Korzystanie z programu fetchmail
26.13. Korzystanie z programu procmaill
27. Network Servers
27.1. Synopsis
27.2. The inetd “Super-Server”
27.3. Network File System (NFS)
27.4. Network Information System (NIS/YP)
27.5. Automatic Network Configuration (DHCP)
27.6. Domain Name System (DNS)
27.7. Apache HTTP Server
27.8. File Transfer Protocol (FTP)
27.9. File and Print Services for Microsoft® Windows® clients (Samba)
27.10. Clock Synchronization with NTP
28. Firewalls
28.1. Introduction
28.2. Firewall Concepts
28.3. Firewall Packages
28.4. The OpenBSD Packet Filter (PF) and ALTQ
28.5. The IPFILTER (IPF) Firewall
28.6. IPFW
29. Advanced Networking
29.1. Synopsis
29.2. Gateways and Routes
29.3. Wireless Networking
29.4. Bluetooth
29.5. Bridging
29.6. Diskless Operation
29.7. ISDN
29.8. Network Address Translation
29.9. Parallel Line IP (PLIP)
29.10. IPv6
29.11. Asynchronous Transfer Mode (ATM)
29.12. Common Access Redundancy Protocol (CARP)
V. Dodatki
A. Obtaining FreeBSD
A.1. CDROM and DVD Publishers
A.2. FTP Sites
A.3. Anonymous CVS
A.4. Using CTM
A.5. Using CVSup
A.6. Using Portsnap
A.7. CVS Tags
A.8. AFS Sites
A.9. rsync Sites
B. Bibliografia
B.1. Książki i czasopisma poświęcone FreeBSD
B.2. Podręczniki użytkowania
B.3. Podręczniki administracji
B.4. Podręczniki programowania
B.5. Komponenty systemu operacyjnego
B.6. Bezpieczeństwo
B.7. Sprzęt
B.8. Historia systemów UNIX®
B.9. Czasopisma
C. Resources on the Internet
C.1. Mailing Lists
C.2. Usenet Newsgroups
C.3. World Wide Web Servers
C.4. Email Addresses
C.5. Shell Accounts
D. Klucze PGP
D.1. Oficerowie
D.2. Członkowie głównego zespołu projektantów
D.3. Twórcy
FreeBSD Glossary
Indeks
Colophon
Spis tabel
2-1. Przykładowa lista urządzeń
2-2. Układ partycji pierwszego dysku
2-3. Układ partycji dla kolejnych dysków
2-4. Dostępne profile zabezpieczeń
2-5. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 4.X i ich znaczenie
2-6. Nazwy obrazów ISO dla FreeBSD 5.X i ich znaczenie
3-1. Oznaczenia dysków
18-1. Physical Disk Naming Conventions
20-1. Vinum Plex Organizations
24-1. DB-25 to DB-25 Null-Modem Cable
24-2. DB-9 to DB-9 Null-Modem Cable
24-3. DB-9 to DB-25 Null-Modem Cable
24-4. Signal Names
29-1. Wiring a Parallel Cable for Networking
29-2. Reserved IPv6 addresses
Spis rysunków
2-1. Przykład wyników rozpoznania urządzeń
2-2. Wyjście z sysinstall
2-3. Wyświetlenie z głównego menu instrukcji obsługi sysinstall
2-4. Wybór menu dokumentacji
2-5. Menu dokumentacji sysinstall
2-6. Główne menu sysinstall
2-7. Menu mapowania klawiatury
2-8. Główne menu sysinstall
2-9. Opcje sysinstall
2-10. Rozpoczęcie instalacji standardowej
2-11. Wybór dysku FDisk-a
2-12. Układ partycji w FDisk-u przed zmianami
2-13. Partycja w FDisk-u obejmująca cały dysk
2-14. Wybór programu ładującego w sysinstall
2-15. Zakończenie wyboru dysku
2-16. Edytor Disklabel
2-17. Edytor disklabel z automatycznymi ustawieniami
2-18. Wolne miejsce dla głównej partycji
2-19. Zmiana rozmiaru głównej partycji
2-20. Wybór typu głównej partycji
2-21. Wybór miejsca montowania głównego systemu plików
2-22. Edytor Disklabel
2-23. Wybór komponentów
2-24. Zatwierdzenie wybranych komponentów
2-25. Wybór nośnika instalacji
2-26. Wybór karty Ethernet
2-27. Konfiguracja interfejsu ed0
2-28. Modyfikacja inetd.conf
2-29. Domyślne ustawienia anonimowego FTP
2-30. Edycja komunikatu powitalnego FTP
2-31. Edycja pliku exports
2-32. Opcje profilu zabezpieczeń
2-33. Opcje konfiguracji konsoli systemowej
2-34. Opcje wygaszacza ekranu
2-35. Limit czasu wygaszacza ekranu
2-36. Zakończenie konfiguracji konsoli
2-37. Wybór regionu geograficznego
2-38. Wybór kraju
2-39. Wybór strefy czasowej
2-40. Opcja wyboru protokołu myszki
2-41. Wybór protokołu myszki
2-42. Konfiguracja portu myszki
2-43. Wybór portu myszki
2-44. Włączenie demona myszki
2-45. Testowanie demona myszki
2-46. Najwyższy poziom konfiguracji sieci
2-47. Wybór domyślnego MTA
2-48. Konfiguracja ntpdate
2-49. Najniższy poziom konfiguracji sieci
2-50. Wybór metody konfiguracji
2-51. Wybór domyślnego menedżera okien
2-52. Wybór kategorii pakietów
2-53. Wybór pakietów
2-54. Rozpoczęcie instalacji pakietów
2-55. Potwierdzenie instalacji pakietów
2-56. Dodawanie użytkownika
2-57. Dane nowego użytkownika
2-58. Wyjście z menu zarządzania użytkownikami i grupami
2-59. Zakończenie instalacji
20-1. Concatenated Organization
20-2. Striped Organization
20-3. RAID-5 Organization
20-4. A Simple Vinum Volume
20-5. A Mirrored Vinum Volume
20-6. A Striped Vinum Volume
20-7. A Mirrored, Striped Vinum Volume
Spis przykładów
2-1. Wykorzystanie niezmienionej istniejącej partycji
2-2. Zmniejszenie istniejącej partycji
3-1. Przykładowe nazwy dysków, segmentów i partycji
3-2. Schematyczny model dysku
4-1. Ręczne pobranie pakietu i instalacja lokalna
11-1. Creating a Swapfile on FreeBSD
12-1. boot0 Screenshot
12-2. boot2 Screenshot
12-3. An Insecure Console in /etc/ttys
13-1. Dodawanie użytkownika we FreeBSD
13-2. Tryb interaktywny rmuser
13-3. Tryb interaktywny chpass superużytkownika
13-4. Tryb interaktywny chpass zwykłego użytkownika
13-5. Zmiana własnego hasła
13-6. Zmiana hasła innego użytkownika jako superużytkownik
13-7. Dodawanie grupy za pomocą pw(8)
13-8. Dodawanie użytkownika do grupy za pomocą pw(8)
13-9. Wykorzystanie id(1) do określenia członkostwa w grupach
14-1. Zastosowanie SSH do stworzenia bezpiecznego tunelu dla SMTP
18-1. Using dump over ssh
18-2. Using dump over ssh with RSH set
18-3. A Script for Creating a Bootable Floppy
18-4. Using mdconfig to Mount an Existing File System Image
18-5. Creating a New File-Backed Disk with mdconfig
18-6. Configure and Mount a File-Backed Disk with mdmfs
18-7. Creating a New Memory-Based Disk with mdconfig
18-8. Creating a New Memory-Based Disk with mdmfs
24-1. Adding Terminal Entries to /etc/ttys
26-1. Konfiguracja bazy danych kontroli dostępu sendmaila
26-2. Baza danych aliasów
26-3. Przykładowe odwzorowanie adresów domen wirtualnych
27-1. Reloading the inetd configuration file
27-2. Mounting an Export with amd
29-1. Branch Office or Home Network
29-2. Head Office or Other LAN
A-1. Checking Out Something from -CURRENT (ls(1)):
A-2. Using SSH to check out the src/ tree:
A-3. Checking Out the Version of ls(1) in the 6-STABLE Branch:
A-4. Creating a List of Changes (as Unified Diffs) to ls(1)
A-5. Finding Out What Other Module Names Can Be Used:

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.